COONEN ARCHITECTEN BNA BV HOUTSTRAAT 34H ECHT 0475  484542

V I S I E


Als bureau willen wij graag een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de gebouwde omgeving en dit doen wij door een integrale benadering van onze projecten.
Deze filosofie komt tot stand enerzijds door te luisteren naar en mee te denken met de opdrachtgever l gebruiker in de initiatief- en programmafase. Anderzijds door interactieve sessies om zodoende door te dringen tot de essentie van de opgave waarbij communicatie, innovatie, toekomstgerichtheid en het bestuderen van varianten essentiële onderdelen zijn.

Vervolgens wordt de vertaalslag gemaakt naar een goed functionerend gebouw, esthetisch verantwoord vormgegeven en gematerialiseerd. Tegelijkertijd besteden wij zorgvuldig aandacht aan de inpassing in de stedenbouwkundige of landschappelijke context.

Het denken over de integratie van aspecten als energie en duurzaamheid mag geen sluitstuk zijn.
Wij dienen deze te integreren in onze werkwijze samen met een verantwoorde technische uitwerking, zowel bouwkundig als wat betreft de
installaties en constructies.

Ervoor zorg dragen dat het project binnen de gestelde financiële kaders wordt gerealiseerd behoord ook tot onze taak.
Tevens willen wij graag een rol spelen bij het ontwerpen en begeleiden van het interieur- en exterieur.
Deskundige begeleiding tijdens de diverse fasen en onze betrokkenheid na de ingebruikneming zijn van belang om te komen tot een kwalitatief goed resultaat.